امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
دانشکده معماری، شهرسازی و هنر در یک روز بهاری
دانشکده معماری، شهرسازی و هنر
گروه مرمت بناهای تاریخی

ریاست دانشکده

رییس دانشکده
ناصر ثبات ثانی
دکترای معماری
رتبه علمی:
استادیار
n.sabatsani@urmia.ac.ir
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
قادر احمدی
دکترای شهرسازی
رتبه علمی:
استادیار
gh.ahmadi@urmia.ac.ir
معاون آموزشی
علی مصیب زاده
دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
رتبه علمی:
استادیار
a.mosayyebzadeh@urmia.ac.ir

جلسات دفاع پایان نامه

روش‌های حل الگوریتم
تاریخ دفاع:
۹۷-۰۲-۲۵‍‍‍