اعضای هیات علمی دانشکده هنر

نام: مرتضی خسرونیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای معماری
گروه آموزشی: معماری

m.khosronia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن: 32780760
نام: ناصر ثبات ثانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای معماری
گروه آموزشی: معماری

n.sabatsani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_______________________________________

شماره تلفن:
نام: قادر احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شهرسازی
گروه آموزشی: شهرسازی

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن:
نام: سجاد اکبری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای معماری
گروه آموزشی: معماری

s.balderlu@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن:
نام: سهیلا عقلمند
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس معماری
گروه آموزشی: مرمت و احیاء بناهای تاریخی

s.aghlmand@urmia.ac.ir

 صفحه شخصی

شماره تلفن: .......
نام: اصغر عابدینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
گروه آموزشی: شهرسازی

as.abedini@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن: .......
نام: علی مصیب زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
گروه آموزشی: شهرسازی

a.mosayyebzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن:
نام: پری ملک زاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس نقاشی
گروه آموزشی: نقاشی

p.malekzade@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

 

شماره تلفن:
نام: مظفر عباس زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری معماری
گروه آموزشی: مرمت و احیاء بناهای تاریخی

mo.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

 

شماره تلفن:
نام: رضا بایرام زاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس نقاشی
گروه آموزشی: نقاشی

r.bayramzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:

Pages

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:246  این هفته:979  این ماه:6092  امسال:93263