اعضای هیات علمی دانشکده هنر

نام: فریدون نقیبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ...
گروه آموزشی: شهرسازی

f.naghibi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن: داخلی
نام: زهرا فلاح مهترلو
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس نقاشی
گروه آموزشی: نقاشی

z.fallah@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

 

_________________________________

شماره تلفن: -
نام: ساحل دژپسند
مرتبه علمی: دانشجوی دکترا
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا
گروه آموزشی: معماری

 

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

Pages

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:108  این هفته:2062  این ماه:13825  امسال:87500