اعضای هیات علمی گروه معماری

نام: مرتضی خسرونیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای معماری
گروه آموزشی: معماری

m.khosronia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن: 32780760
نام: ناصر ثبات ثانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای معماری
گروه آموزشی: معماری

n.sabatsani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_______________________________________

شماره تلفن:
نام: سجاد اکبری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای معماری
گروه آموزشی: معماری

s.balderlu@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن:
نام: سهیلا عقلمند
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس معماری
گروه آموزشی: معماری

s.aghlmand@urmia.ac.ir

 صفحه شخصی

شماره تلفن: .......
نام: ساحل دژپسند
مرتبه علمی: دانشجوی دکترا
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا
گروه آموزشی: معماری

 

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:62  این هفته:1980  این ماه:14272  امسال:87275