اعضای هیات علمی گروه مرمت بناهای تاریخی

نام: سهیلا عقلمند
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس معماری
گروه آموزشی: مرمت و احیاء بناهای تاریخی

s.aghlmand@urmia.ac.ir

 صفحه شخصی

شماره تلفن: .......
نام: مظفر عباس زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری معماری
گروه آموزشی: مرمت و احیاء بناهای تاریخی

mo.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

 

شماره تلفن:

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:222  این هفته:955  این ماه:6068  امسال:93239