امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
مقبره شمس تبریزی- خوی
مدرسه هدایت- ارومیه
عملیات مرمت کاخ باغچه جوق- ماکو
محوطه بسطام- قره ضیاالدین
مجموعه کاخ باغچه جوق- ماکو
کلیسای ننه مریم- ارومیه
سردر مدرسه چمران- ارومیه
تپه حسنلو - نقده
دروازه سنگی - خوی
گور دخمه فخریگاه - مهاباد

Pages

اخبار و اطلاعیه ها

  توجه / نکته : دانشجویان گرامی ؛فرم هایی که در قالب فرمت word  می باشند می بایست با استفاده از... ادامه مطلب

Pages

جلسات دفاع پایان نامه

ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از الگوی LEEd-ND - نمونه موردی:شهر بجنورد
تحلیل و ارزیابی تاثیر عناصر تاریخی بر تحولات ساختاری- نمونه موردی: منطقه 3 کلانشهر اصفهان
ارزیابی میزان تحقق پذیری شاخص های شهر شاد- نمونه موردی: شهر ارومیه
امکان سنجی دفاتر تسهیل گری محله در بافت فرسوده شهری- نمونه موردی: شهر ارومیه
تبیین رابطه جرم خیزی با شاخص های کیفیت زندگی شهری- مطالعه موردی: شهر ارومیه

Pages