امروز

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
سازه های قیچی سان
دانشکده معماری، شهرسازی و هنر در یک روز بهاری
دانشکده معماری، شهرسازی و هنر

Pages

اخبار و اطلاعیه ها

دانشگاه ارومیه از سال 1393 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته مرمت ابنیه تاریخی نموده و... ادامه مطلب
جناب آقای دکتر مظفر عباسزاده انتصاب جنابعالی به عنوان مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان که نشان از... ادامه مطلب
  توجه / نکته : دانشجویان گرامی ؛فرم هایی که در قالب فرمت word  می باشند می بایست با استفاده از... ادامه مطلب

Pages

جلسات دفاع پایان نامه

احیای بافت¬های فرسوده شهری با بهره¬گیری از کدهای فرم مبنا- نمونه موردی:بافت فرسوده شهر ارومیه
تحلیل ارتباط رویکرد زمینهگرایی کالبدی با شاخص عدل در شهرسازی ایرانی- اسلامی از دید کولاژ شهری – نمونه موردی بافت فرسوده ارومیه
ارزیابی کیفیت زندگی در مجتمع¬های مسکونی(مطالعه موردی: ارومیه)
تحلیلی بر علل شکل گیری سکونت گاههای غیر رسمی و نحوه برخورد با آنها- نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه
بررسی نقش محوری در شهر ارومیه در چرخه مدیریت بحران - مطالعه موردی: شهر ارومیه

Pages