امروز

جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
دانشجویان شهرسازی در حال نقشه برداری
دانشجویان شهرسازی در حال نقشه برداری
بزرگداشت چهاردهمین سال تاسیس دانشکده معماری، شهرسازی و هنر
سالروز حماسه 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد.
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
سازه های قیچی سان

Pages