امروز

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

اخبار و اطلاعیه ها

  توجه / نکته : دانشجویان گرامی ؛فرم هایی که در قالب فرمت word  می باشند می بایست با استفاده از... ادامه مطلب

Pages

جلسات دفاع پایان نامه

تحلیل و ارزیابی نقش حمل و نقل در شرایط بحران( با تاکید بر زلزله)- نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر ارومیه
بازآفرینی بافت فرسوده با استفاده از مدل عامل مبنا- مطالعه موردی : شهر ارومیه
ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از الگوی LEEd-ND - نمونه موردی:شهر بجنورد

Pages