امروز

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه با حضور مسئول بسیج دانشجویی آذربایجان غربی برگزار شد.

در این مراسم مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه برادر بسیجی مهدی منیعی (سمت راست) معرفی شده و از برادر شیرمحمدی مسئول سابق حوزه تقدیر بعمل آمد.

     

گروه آموزشی: 
دانشکده