امروز

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

رئیس دانشکده معماری،شهرسازی وهنر سالگرد حماسه 16 آذر را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور به خصوص دانشجویان عزیز تبریک گفته وفرمودند موفقیت همه دانشجویان تلاشگر و مومن ایرانی به خصوص دانشجویان دانشکده را از خداوند متعال خواهانیم.

گروه آموزشی: 
دانشکده