امروز

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

تحویل موقت میان ترم اول 1397 درس طرح 2- طراحی مدرسه

 سایت واقع در خیابان جانبازان(استاد برزگر) روبروی سه گنبد می باشد.

تحویل پروژه میان ترم درس طرح 2 در مورخ 97/09/02  توسط دکتر ثبات ثانی انجام گرفت که از دو نفر از پیشکسوتان معماری استان که خود در سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی فعال هستند و از افراد معتمد و قابل استناد حرفه هستند نیز دعوت شده بود تا در مورد طرح های دانشجویان با نحوه ساخت بعد از طراحی و تسلیم طراحی شان به نظام و لحاظ کردن نکات مقررات ملی ساختمان به درستی طرح خود را ارائه نمایند.

 جناب آقای دکتر ثبات ثانی در این زمینه فرمودند:

فکر کنم که این قدم سالهاست که در آتلیه طرح 2 اینجانب اتفاق می افتد و این حرکت منشا خیری برای آشنایی دانشجویان با افراد فعال در حرفه بعد از فراغت از تحصیل آنها نیز خواهد شد و می فمند که حرفه آنها چه خواهد خواست و درس صرف تئوری نبوده و باید با عمل نیز توام باشد.

 

گروه آموزشی: 
دانشکده
معماری