امروز

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

مراسم دیدار نوروزی هیئت رئیسه دانشکده با اعضای هیات علمی و کارکنان روز شنبه مورخ 98/1/17 دراتاق شورای این دانشکده برگزارشد.

ریاست دانشکده با تبریک سال نو برای اعضای هیئت علمی و کارکنان سلامتی و موفقیت آرزو نمودند، همچنین معاونین دانشکده و آقای دکتر مصیب زاده و سایر شرکت کنندگان نیز با تبریک سال نو سخنان و نقطه نظرات خود را در این مراسم ایراد فرمودند.

  

گروه آموزشی: 
دانشکده