امروز

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

جناب آقای دکتر مرتضی خسرونیا انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را بعنوان رئیس آموزش سازمان نظام مهندسی استان تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.

گروه آموزشی: 
دانشکده