امروز

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

ریاست دانشکده معماری، شهرسازی و هنر روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز و هفته معمار را به همه اساتید و دانشجویان معماری تبریک گفتند،

 

برای مهندسین معمار بن بستی وجود ندارد

آنان یا راهی را خواهند یافت

یا راهی را خواهند ساخت

یا در کل منکر هر راهی میشوند

گروه آموزشی: 
دانشکده