امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تذکر: دانشجویان محترم دقت نمایند، اطلاعات آموزشی که در ذیل مشاهده می فرمائید، احتمالا تغییر یابند. 

 

 

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

رشته مهندسی شهرسازی

سرفصل دروس

برنامه 8 ترم

برنامه هفتگی

فرم کرکسیون

برنامه امتحانی

فرم قضاوت طرح نهائی

 

اطلاعیه دفاع

 

پروپوزال کارشناسی

 

برنامه هفتگی

 

برنامه امتحانی