تریبون آزاد با موضوع عدم انگیزش تحصیلی توسط دانشجویان دانشکده هنر و اقتصاد در مورخ 20 آذر برگزار گردید.


 


__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:135  این هفته:2089  این ماه:13852  امسال:87527