تریبون آزاد با موضوع عدم انگیزش تحصیلی توسط دانشجویان دانشکده هنر و اقتصاد در مورخ 20 آذر برگزار گردید.


 


__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:153  این هفته:1226  این ماه:6322  امسال:85930