تریبون آزاد با موضوع عدم انگیزش تحصیلی توسط دانشجویان دانشکده هنر و اقتصاد در مورخ 20 آذر برگزار گردید.


 


__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:804  این هفته:5132  این ماه:13132  امسال:82783