در پی تصمیم شورای دانشگاه جهت ارتباط بیشتربابخش صنعت و ارگان و سازمان های دولتی


 


و همچنین درک درست تر از ماهیت دانشکده نام دانشکده هنر به معماری، شهرسازی و هنر تغییر یافت.

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:158  این هفته:1231  این ماه:6327  امسال:85935