امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

 

 کلاس های آموزش عکاسی توسط سازمان فنی و حرفه ای در ترم دوم 95

 

روزهای دوشنبه از ساعت 10.30    و

 

روزهای چهارشنبه  از  ساعت   10.30

 

 

برگزار خواهد شد