امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

با عنایت به برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای های اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت 1396 و کمبود نیروی انسانی آشنا با رایانه، لطفا دانشجویانی که آشنایی نسبی با رایانه دارند (ترجیحاً آقا) و می توانند به همراه لپ تاپ شخصی خود به عنوان کاربر رایانه در شعب اخذ رای حضور داشته باشند خود را به دفتر ریاست دانشکده معرفی نمایند.