امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

به اطلاع دانشجویان دانشکده معماری، شهرسازی و هنر می رساند کتاب جناب آقای دکتر ثبات ثانی 

با عنوان" بازشناسی معماری دوره 1357-1320 دربناهای عمومی "منتشر گردیده و در انتشارات دانگشاه ارومیه به فروش می رسد.

علاقمندان می توانند جهت خرید نسخه الکترونیکی کتاب به مسئول انتشارات دانشگاه ارومیه آقای میکاییل پاشازاده (شماره تماس 09141869427) در ساختمان کتابخانه مرکزی واقع در پردیس نازلو مراجعه نمایند.