امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ورودی 92 و کارشناسی ارشد ورودی 94 که از پایان نامه خود دفاع ننموده اند می رساند با هماهنگی استاد راهنما تا 30 آذر نسبت به اعلام زمان دفاع به مدیریت گروه شهرسازی اقدام فرمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع گروه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

دکتر عابدینی

مدیرگروه شهرسازی