ریاست محترم حراست دانشگاه ارومیه جناب آقای دکتر نیکروز روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 طی بازدیدی از دانشکده معماری، شهرسازی و هنر جهت حل مشکلات دانشکده دستورات مفیدی دادند.

در ضمن بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده از جناب آقای رحیمی یکی از زحمت کشان حراست دانشکده با اعطای لوحی از زحمات ایشات تقدیر نمودند.

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:102  این هفته:1467  این ماه:5254  امسال:82528