امروز

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

جناب آقای دکتر مظفر عباسزاده

انتصاب جنابعالی به عنوان مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان که نشان از شایستگی شماست را تبریک عرض می نماییم

گروه آموزشی: 
دانشکده