امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

شهادت جمعی از هموطنان عزیز در حملات تروریستی گروهک های کوردل و تجزیه طلب تسلیت باد.

گروه آموزشی: 
دانشکده