امروز

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

در پی بازنشسته شدن همکار گرامی آقای علیاری کارپرداز دانشکده معماری، شهرسازی و هنر مراسم بزرگداشتی برای تقدیر از زحمات ایشان در طول خدمت برگزار گردید و در این مراسم که مدیرمحترم پشتیبانی جناب آقای مهندس اکبری و ریاست محترم دانشکده و معاونین و اعضای هیات علمی و کارکنان شرکت داشتند با اهدای هدیه و تقدیر نامه از زحمات 30 ساله این همکار محترم قدردانی گردید.

 

 

گروه آموزشی: 
دانشکده