امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

برگزاری وبینار علمی با عنوان هنرهزارساله مسجد جامع ارومیه

با حضور و سخنرانی دکترمظفرعباسزاده و مهندس خسرو فری

آدرس لینک: http://2ad.ir/masjed