امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

به نام خدای مهربان و هستی بخش

پیام تبریک  به مناسبـــت  17 آبان‌ماه  (7 نوامبر) روز جهـانی شهـرسـاز

 

رشته مهندسی شهرسازی را میتوان نوعی آرایش شهرنشینی تعریف کرد که تاریخ، هویت، اجتماع و مدنیت را با کالبد شهرها پیوند میدهد. هفتم نوامبر برابر با ۱۷ آبانماه هر سال یادآور بزرگداشت روزی است که به شهرسازان و همه شهروندان یادآوری مینماید که شایستگی زندگی در شهرهایی را دارند که الزامات مناسب برای تامین رفاه آسایش، سلامت و بهرهمندی از محیط زندگی زیبا و دلپذیر را دارند. روز جهانی شهرسازی روزی ویژه برای بازشناسی و ارتقاء جایگاه برنامهریزی در شکل دهی به جوامع سرزنده است. امسال هفدهمین سالی است که کشور ما نیز به جریان جهانی بزرگداشت چنین روزی میپیوندد. روزی که نخستین بار در سال ۱۹۴۹ توسط پرفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا ، استاد فقید دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با افتتاح انستیتو مطالعات مسائل شهرسازی دانشگاه به این نام برگزیده شد تا یادآور حقی باشد که شهروندان برای داشتن محیطی سالم، مناسب، ایمن و زیبا برای زندگی دارند.

در دنیای عمدتاً شهری و به هم پیوسته امروزی، شیوع بیماریهای عفونی و ویروسی یک تهدید واقعی برای شهرهای بزرگ محسوب میشود. واقعیت این است که همهگیری و گسترش آن در جهان به سازمان فضایی شهرها و ساختمانها، سبک زندگی و بالاخره بدن انسان در مواجهه با بحران مرتبط است، درست مانند بحران کنونی Covid-19  معروف به کرونا. اکنون شهرسازان در حال بازاندیشی بر روی مسائل و نیازهای مهم در برابر همهگیری هستند. مهندسان شهرسازی و معماری در دوران پیش رو نیاز است که در چارچوب هستی شناختی جامعه امروز و میراث فرهنگی همراه این جامعه، دارای بینش توجه به انسان در فضاهای شهری گردند. بینش توجه به انسان در چارچوب سنت و جهان بینی، در تعامل با نظام جهانی، در بستر سرزمین و هستی جامعه هر شهری شکل میگیرد. در این راستا شهرسازان باید همچنان که از دستاوردهای دانش جهانی برخوردار میشوند، در چارچوب تاریخ ایران و تمدن آن شهری طراحی کنند که انسانها در آن احساس رشد و بالندگی، دلبستگی و سرزندگی داشته باشند و بتوانند در جهت ارتقا کیفیت زندگی بکوشند. امید است در کشور اسلامی ایران نیز با همکاری، همفکری، مشارکت و عمل بتوانیم نقش خود را در بهبود مستمر جامعه، شهر، کشور و جهانی که در آن زندگی می کنیم به خوبی ایفا نمائیم.

دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه این روز مهم را به تمامی اساتید حرفهای و دانشگاهی، دانش آموختگان، فعالان و علاقهمندان به حوزه شهرسازی و حوزه های مجاور آن تبریک گفته و برای تمامی این عزیزان موفقیت و سلامتی همیشگی آرزومندم.

دکتر میرعلی محمـدی

رئیس دانشـکده معماری، شهرسـازی و هنـر