امروز

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ارومیه برای سالتحصیلی 98-99- در 8 حوزه انتخابی برگزار شد.