امروز

جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
تخت سلیمان
تخت سلیمان
تخت سلیمان
مجموعه میراث جهانی قره کلیسا
مقبره شیخ صدرالدین
مقبره شمس تبریزی- خوی
مدرسه هدایت- ارومیه
عملیات مرمت کاخ باغچه جوق- ماکو
محوطه بسطام- قره ضیاالدین
مجموعه کاخ باغچه جوق- ماکو

Pages

معرفی گروه مرمت بناهای تاریخی

اطـلاعـیـه هـا

دانشگاه ارومیه از سال 1393 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته مرمت ابنیه تاریخی نموده و... ادامه مطلب