امروز

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
تخت سلیمان
تخت سلیمان
تخت سلیمان
مجموعه میراث جهانی قره کلیسا
مقبره شیخ صدرالدین
مقبره شمس تبریزی- خوی
مدرسه هدایت- ارومیه
عملیات مرمت کاخ باغچه جوق- ماکو
محوطه بسطام- قره ضیاالدین

Pages

معرفی گروه مرمت بناهای تاریخی

اطـلاعـیـه هـا

عطف به نامه شماره 75/62د مورخ 98/7/22 معاونت پژوهشی دانشگاه در ارتباط با الزام دانشجویان تحصیلات... ادامه مطلب
دانشگاه ارومیه از سال 1393 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته مرمت ابنیه تاریخی نموده و... ادامه مطلب