امروز

جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

معرفی گروه نقاشی

 

 

گروه نقاشی

مدیر گروه
رضا بایرامزاده
فوق لیسانس نقاشی
مرتبه علمی:
مربی
r.bayramzadeh@urmia.ac.ir