امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ارومیه برای سالتحصیلی 98-99- در 8 حوزه انتخابی برگزار شد.