امروز

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

 آدرس پستی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر: ارومیه بلوار دانشگاه ، 1/5 کیلومتری جاده سرو دانشکده معماری، شهرسازی و هنر

صندوق پستی33111 - 57169