امروز

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

به اطلاع می رساند که آموزش دانشکده معماری، شهرسازی و هنر از تاریخ 6 مرداد تا 1 شهریور 98 بغیر از روزهای شنبه و دوشنبه تعطیل می باشد.

همچنین کتابخانه و سایت دانشکده معماری، شهرسازی وهنر از تاریخ 6 مرداد ماه 98 تا 1 شهریور 98 تعطیل می  باشد.