امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

 

 

 دکتر رستگاری مدیر کل برنامه بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری بهمراه هیات رئیسه دانشگاه ارومیه روز یکشنبه دهم شهریور ماه نودوهشت از دانشکده معماری، شهرسازی و هنر بازردید کردند.