امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

 نشست شهر امن معماری امن با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر خدایاری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشکده برگزار شد.

در این نشست تخصصی که از سوی انجمن علمی دانشجویی شهرسازی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری گروه معماری دانشکده شهرسازی، معماری و هنر برگزار شد،

مباحث زیباشناسی در معماری، پیوند بین انسان و ساختمان ، روح معنوی در ساختمان و بناها، دلایل ماندگاری ساختمان ها و بناهای سنتی بعد از گذشت سالیان سال، دلیل آرامش روانی در بناهای سنتی، نمود حس و روح معمار در بناها، تعبیر شهر به موجود زنده، تاکید بر 4 عنصر هستی مطرح شد و نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر خدایاری در پایان این نشست گفت: ما در شهرهای امروزی شاید آسایش و رفاه داشته باشید ، اما آرامش و امنیت روانی و روحی نداریم و شهر امن وقتی نمود پیدا می کند که معماری امن باشد و معماریها باید طوری بگونه ای باشد که ما با دیدن بناها خدا را یاد کنیم.