امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

رئیس دانشگاه: ارتقا سطح فرهنگی حجاب نه تنها وظیفه شرعی بلکه وظیفه قانونی ماست

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در جلسه  کمیته صیانت از عفاف و حجاب دانشگاه ارومیه با حضور روسای دانشکده های این دانشگاه روز یکشنبه 26 آبان ماه ضمن تاکید بر قوانین محیطهای آموزشی گفت:

تلاش برای ارتقا سطح فرهنگی عفاف و حجاب در سطح دانشگاه علاوه بر وظیفه شرعی ، وظیفه قانونی ماست و این کمیته انتظار دارد تمامی دانشگاهیان جهت پیشبرد اهداف عالی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با مسئولین امر مشارکت نمایند.

دکتر یونسعلی علیجو معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از مصوبات قبلی این کمیته گفت:

در سطح دانشکده ها با حمایت رئیس دانشکده ،  کمیته عفاف و حجاب آن دانشکده با ترکیب فعّالین فرهنگی، معاونین و مشاور فرهنگی و اجتماعی و نیز کارشناس حراست دانشکده تشکیل و نسبت به اجرای قوانین مربوطه نظارت می نمایند‌،

همچنین این کمیته ها به مسائل مبتلابه دانشکده مربوطه با تشکیل جلسات مستمر رسیدگی و در راستای اجرایی شدن مصوبات کمیته دانشگاه اقدام خواهند نمود. 

برگزاری برنامه های فرهنگی و محتوایی از جمله کلاس های آموزشی- فرهنگی ویژه دانشجویان و اعضای  هیئت علمی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، نظارت بر رعایت قوانین مربوطه و بهره جستن از ظرفیت اعضای هیئت علمی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.