امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

مراحل و مدارک لازم جهت بارگذاری در سامانه پایان نامه ها:

 

  • گواهی ثبت پیشنهاده (پروپوزال): دانشجو موظف است در هنگام ثبت پروپوزال، وارد  سایت ایران داک شده و از قسمت ثبت پیشنهاده، پروپوزال خود را در این سامانه ثبت نماید وگواهی صادر شده را به همراه پروپوزال خود و گواهی پیشینه پژوهشی خود را هنگام ثبت پروپوزال در سامانه پایان نامه ها بارگذاری نماید.
  • گواهی پیشینه پژوهشی: دانشجو موظف است در سامانه ایران داک از قسمت پیشنه پژوهشی موضوع پیشنهاده خود را وارد نماید و گواهی مربوطه در خصوص اینکه موضوع پیشنهاده دانشجو قبلا کار شده است یا نه دریافت نماید و به همراه گواهی ثبت پیشنهاده و فایل پروپوزال در قسمت ثبت پروپوزال بارگذاری نماید.
  • گواهی همانندجو: دانشجو می بایست در سایت ایران داک قسمت همانندجو ثبت نام نموده و بخش های مختلف پایان نامه تکمیل شده خود را در این قسمت بارگذاری نماید و گواهی دریافت شده را هنگام درخواست دفاع در سامانه بارگذاری نماید.
  • گواهی شرکت در دوره اخلاق پژوهش: که دانشجویان دکتری ورودی 96 به بعد جهت بارگذاری پروپوزال خود در سامانه، ملزم به شرکت در آن می باشند. این دوره توسط کتابخانه مرکزی برگزار می شود. دانشجو موظف است این گواهی را در زمان ثبت پروپوزال خود در سامانه پایان نامه ها در این سامانه بارگذاری نماید
  • گواهی شرکت در کارگاه کارآفرینی: طبق مصوبه هیات رئیسه مورخ 20/5/98 در مورد لزوم شرکت در کارگاه کارآفرینی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 و لزوم بارگذاری این گواهی در هنگام بارگذاری پروپوزال در سامانه دانشجو می بایستی در مقطع کارشناسی ارشد حداقل در دو کارگاه کارآفرینی و دانشجوی دکتری حداقل در 4 کارگاه کارآفرینی شرکت نماید و گواهی آن را در سامانه بارگذاری نماید. لازم به ذکر است در صورتی که به علت محدودیت زمانی امکان شرکت در دو یا چهار کارگاه هنگام بارگذاری پروپوزال در سامانه مقدور نباشد، دانشجو می تواند نصف این تعداد را پس از تصویب پروپوزال و در زمان درخواست دفاع از پایان نامه از طریق سامانه، به همراه فایل پایان نامه خود بارگذاری نماید.
  • گواهی مدرک زبان: دانشجویان دکتری می بایست گواهی قبولی خود در آزمون های زبان خارجی مورد تایید دانشگاه را در زمان ثبت پروپوزال خود در سامانه اقدام نمایند قابل ذکر است جهت ارائه پروپوزال اخذ 80% نمره قبولی مورد قبول می باشد،اما اخذ 100% نمره قبولی برای دفاع دانشجو الزامی می باشد لذا دانشجو موظف است گواهی های مربوطه را درمحل های تعیین شده در سامانه، بارگذاری نماید.
  • مقاله های مرتبط با پایان نامه: دانشجو در زمان درخواست دفاع می بایست مقاله های مستخرج از پایان نامه خود را به همراه مستندات مقاله خود، در سامانه بارگذاری نماید.