امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

 آزمون میان ترم طرح 2 با حضور معماران مهمان فعال در صنعت ساخت و ساز بخصوص ساخت مدارس در سطح استان و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دانشکده معماری، شهرسازی و هنر برگزار شد.

داوران نظرات و مقررات جاری در ساخت مدارس را به دانشجویان یاد اور گشته وآنها را راهنمایی نمودند. در کل بنا به فرمایشات مهمانان آنها انتظار چنین قابلیتی در دانشجویان را نداشتند و دانشجویان را مورد تشویق کلامی قرار دادند.

بعد از این مرحله دانشجویان نتیجه داوری را با استاد آتلیه مطرح و در جهت اصلاح و تقویت طرح خود راهنمایی شدند. به امید موفقیت تمامی دانشجویان.

گزارش تصویری: