امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

با حکم دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه دکتر «میرعلی محمدی» به سمت «سرپرست دانشکده معماری، شهرسازی و هنر» این دانشگاه منصوب شد.

دکتر میرعلمی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه بوده که به جای دکتر ناصر ثبات ثانی به این سمت منصوب شدند. 

در قسمتی از این حکم آمده است :

«با توجه به تجربیات طولانی مدیریتی، تعهد و تخصص علمی مرتبط و شایستگی های جنابعالی بدینوسیله به عنوان "سرپرست دانشکده معماری، شهرسازی و هنر "  منصوب می گردید.  از شما انتظار می رود با حضور مستمر در محل آن دانشکده نسبت به اجرای قوانین ، افزایش نظم، بهبود کیفیت آموزشی دانشجویان، فراهم نمودن بستر پژوهش هدف مند و ایجاد همدلی بین همکاران آن مجموعه نهایت اهتمام را بعمل آورید.

آن دانشکده دارای ظرفیت فراوان برای ارتباطات علمی و اجرایی با دستگاههای اجرایی شهری است، لذا با توجه به تجربیات اجرایی جنابعالی توقع میرود این ارتباط پررنگ تر شده و منجر به تولید ثروت مبتنی بر دانش برای دانشگاه گردد.

فرصت را مغتنم شمرده و از همکاران آن دانشکده توجه و تمرکز بیشتر به مسایل آموزشی و حرفه ای خویش را طلب می نماید.

انشالله همگی بتوانیم با افزایی در تربیت دانشجویان و فرزندان عزیزیمان نقش موثرتری ایفا نماییم.»

همچنین دکتر حب نقی در نامه ای دیگر از زحمات دکتر ثبات ثانی ریاست پیشین این دانشکده تقدیر کرد. 

در قسمتی از این نامه آمده است:

«دانشگاه ارومیه همواره قدردان زحمات و تلاشهای حضرتعالی در مسئولیت ریاست آن دانشکده بوده و هست. امید است دانشگاه بتواند از تجربیات و مشاوره های مفید شما همواره بهره مند شود. سلامتی و بهروزی جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نماید.»

                                  دکتر «میرعلی محمدی سرپرست جدید دانشکده معماری، شهرسازی و هنر»