امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

دانشجویانی که نامشان در ذیل درج شده به علت برطرف نکردن مدارک ثبت نامی در طول ترم از طرف آموزش اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت و فایل ثبت نامی آنان از طرف مسدود میگردد.

 • عاطفه چابوک( اصل دیپلم- پیش دانشگاهی- ریزنمرات دیپلم)
 • محمدهادی رضایی
 • لیلا پوریان
 • امیرحسین گل اندام
 • نسرین وفادار( تاییدیه تحصیلی)
 • شیبا سالمی
 • محمد میرزایی
 • علیرضا صابرپور
 • ساغر پاشازاده
 • مطهره زمانی( اصل پیش دانشگاهی)
 • دریا رحمن زاده( اصل پیش دانشگاهی)
 • آرزو جعفری(کارت ملی-تاییدیه تحصیلی- اصل دیپلم و ریز نمرات)

 

آموزش دانشکده معماری شهرسازی و هنر