امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

 انجمن علمی مرمت دانشگاه ارومیه وبینار نقد، تحلیل و بازدید آنلاین مدرسه هدایت (خانه شهریارخان نظم الدوله) را

با مدیریت جناب آقای دکتر مظفر عباس زاده و سخنرانی آقای مهندس خسرو فری و حضور آقای مهندس امیر ابراهیم هشت رودی 

در تاریخ یکم دی ماه 1399 برگزار می کند

آدرس لینک دسترسی 2ad.ir/maktab