امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

نرمین شکوهی امامزاده و ماهان عطار دبیران انجمن های علمی دانشجویی معماری و مرمت دانشگاه ارومیه طی انتخابات برگزار شده از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بعنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی کشور انتخاب شدند.

در این انتخابات که فقط اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی مربوطه با معرفی مدیران فرهنگی دانشگاه ها به وزارت صورت میپذیرد کاندیداهای مربوط به هر رشته و از اعضای شورای مرکزی انجمن مربوطه طی رای گیری که اخیرا" بصورت مجازی محقق شد، انتخاب می شوند.

 دانشکده معماری، شهرسازی و هنر ضمن قدردانی از زحمات دکتر مظفر عباسزاده، استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی دانشگاه ارومیه، این انتخاب را به برگزیدگان، انجمن معماری، مرمت و شهرسازی دانشگاه ارومیه و جامعه دانشگاهیان تبریک عرض نموده و استمرار موفقیتهای آتی را برای این عزیزان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.

امید آن داریم که با حمایت از فعالیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی گامهای تاثیرگذاری در راستای ارتقاء علمی دانشگاه ارومیه و به تبع آن کشور برداشته شود.