امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

 دانشکده معماری، شهرسازی و هنر تبدیل وضعیت استخدامی آقای رضا بایرامزاده عضو محترم هیأت علمی گروه نقاشی را به رسمی آزمایشی

تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون آن همکار گرامی را در تمام عرصه های زندگی و علمی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.