امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

با توجه به مصوبه هیات رئیسه محترم و با همت مسئولان دانشگاه و دانشکده نظر به جذب 3 نفر اعضای هیات علمی جدید برای راه اندازی دوباره گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی،

این گروه بصورت مستقل زیر نظر مدیرگروه آقای دکتر عباس زاده از ابتدای نیمسال ترم جاری شروع به فعالیت کرده است، 

و این موفقیت را خدمت همکاران محترم و دانشجویان تیریک عرض می نماییم.