امروز

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجويان عزیز

با توجه به پایان ترم و اهمیت خاص نظرات شما در مورد کیفیت تدریس و شیوه آموزش مجازی اعضای هیات علمی و مدرسان گروه های آموزشی، خواهشمند است تا تاریخ 1400/10/17 وارد سامانه آموزشی هم آوا شده و نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایید. لازم به ذکر است فرایند ارزشیابی دانشجویان از اساتید به صورت سیستمی و کاملا محرمانه اجرا می گردد.

یاد آور می شود برای مشاهده نمرات و کارنامه نیمسال 14001  تکمیل فرم ارزیابی الزامی است. لذا دانشجویانی که اساتید تمامی دروس ترم خود را ارزیابی نکرده اند، بایستس تا تاریخ فوق نسبت به ارزیابی باقی اساتید از طریق منوی "ارزشیابی نیمسال جاری" در سامانه هم آوا اقدام نمایند.

 

مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزش دانشگاه