امروز

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

«    نشست صمیمی اعضاء هیئت‌علمی دانشکده با رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده      »              

در راستای اجرا و پیاده سازی آخرین مصوبات ستاد از سرگیری آموزشی حضوری وزارت عتف و حسب  تاکید جناب آقای دکتر حسنی معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی در باره حضور فیزیکی همکاران هیئت‌علمی در اطاق کار خود، جلسه عمومی مشترک رئیس دانشکده و معاون آموزشی و پژوهشی با حضور  اعضاء هیئت علمی دانشکده مورخ 1400/10/06تشکیل و بر رعایت جدی مفاد مصوبات فوق تاکید و مقرر گردید تمامی همکاران محترم هیئت علمی با بهره گیری  از تجربیات  آموزش الکترونیکی  در دوره کرونا  تمهیدات لازم برای شروع آموزش حضوری و همچنین در جهت زمینه سازی برای شور و نشاط ناشی از حضور دانشجویان حرکت و  در شرایط حساس کرونایی با مساعی بیش از پیش  و حضور فیزیکی فعال در دانشکده مطابق برنامه درسی تنظیمی برای پیشبرد و ارتقاء کیفی فعالیتهای آموزشی اهتمام ورزند.

بررسی چالش‌های مربوط به نحوه  برگزاری دروس عملی در بحران کرونا و راهکارهای پیشنهادی برای آن وموضوع ارتقاء همکاران از دیگر مباحث مهم این نشست صمیمی و تخصصی بود.