امروز

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، انتخاب واحد نیمسال تحصیلی 14002طبق برنامه زمانی زیر انجام خواهد یافت. کلاس های درسی این نیمسال از 23 بهمن ماه 1400 شروع خواهد شد.

دریافت نسخه pdfاطلاعیه انتخاب واحد