امروز

جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

 

آموزش های ثبت نام خوابگاه ها و افزایش اعتبار و رزرو غذا

 

جهت دریافت فایل آموزش هر کدام بر روی لینک مربوطه کلیک کنید:

 

 

 

آموزش افزایش اعتبار و رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه و خوابگاه دانشگاه ارومیه

 

آموزش پیش ثبت نام خوابگاه در سامانه اتوماسیون تغذیه و خوابگاه دانشگاه ارومیه