امروز

جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویانی که تاکنون موفق به اخذ کارت دانشجویی نشده اند می رساند در سامانه اتوماسیون تغذیه، برای این عزیزان امکانی فراهم شده که بتوانند از طریق رمز فراموشی نسبت به دریافت غذا اقدام نمایند.

برای آشنایی با مراحل اقدام به ترتیب شکل زیر اقدام نمائید: