امروز

جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

دکتر احمد علیجانپور سرپرست دانشگاه ارومیه طی حکمی «دکتر مظفر عباس زاده» را به سمت ریاست دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه منصوب نمود. 

در قسمتی از این حکم آمده است:

«انتظار دارد با رعایت اصول قانون‌مداری، صداقت و حفظ بیت المال و بهره‌مندی از توانایی و تجربیات مفید اساتید، محققان و کارشناسان آن مجموعه در انجام وظایف محوله نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار ببرید.»

همچنین دکتر علیجانپور طی نامه ای جداگانه از زحمات و تلاش های دکتر محمدی ریاست سابق این دانشکده نیز تقدیر و تشکر نمود.