امروز

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

 مدیر کل محترم نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر اسماعیلی و مشاور عمرانی وزارت مطبوع جناب آقای مهندس اکبر زاده، در روز پنجشنبه مورخ 1401/02/29 از دانشکده معماری، شهرسازی و هنر جهت از سرگیری مراحل اجرای  پروژه مقاوم سازی فاز دوم ساختمانهای این دانشکده بازدید انجام دادند.

 طی این بازید معاون محترم برنامه، بودجه و مالی جناب آقای دکتر کاشف، معاون محترم پشتبانی توسعه منابع انسانی جناب آقای دکتر حسینی، ریاست و معاونت محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباس زاده و دکتر عابدینی و جمعی از کارشناسان حوزه عمرانی دانشگاه نیز حضور داشتند.